Jan 29

Приемно време за проект „Студентски практики“ (февруари 2014)

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (февруари 2014)

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

 

дата

Приемно време

забележка

28.02.2014 г.
(петък)
ОТМЕНЯ СЕ!

 

27.02.2014 г.
(четвъртък)
10:30 – 11:30

Поради изчерпване на квотата нови договори няма да се приемат. 

Приемно време – само в кабинет 325.

21.02.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

При наличие на свободни бройки ще се приемат  договори с начало на практическо обучение в периода 11.03.2014-20.03.2014 г. 

Документи се приемат само в кабинет 325.

20.02.2014 г.
(четвъртък)
10:30 – 11:30

Приемат  се договори с начало на практическо обучение в периода 11.03.2014-20.03.2014 г. 

Документи се приемат само в кабинет 325.

14.02.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

При наличие на свободни бройки ще се приемат  договори с начало на практическо обучение в периода 01.03.2014-10.03.2014 г. 

Документи се приемат само в кабинет 325.

13.02.2014 г.
(четвъртък)
ОТМЕНЯ СЕ!

 

07.02.2014 г.
(петък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 

21.02.2014-28.02.2014 г. 

Приемат се ОТЧЕТИ
за месец ЯНУАРИ 2014 г.
от академични наставници и ментори.

Документи се приемат само в кабинет 325.

06.02.2014 г.
(четвъртък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 

21.02.2014-28.02.2014 г. 

Приемат се ОТЧЕТИ
за месец ЯНУАРИ 2014 г.
от академични наставници и ментори.

Поради промените в данъчното облагане в сила от 01.01.2014 г. и спецификите на счетоводното приключване, не е възможно генерирането на отчет, включващ едновременно периоди от две финансови години – 2013 и 2014 г. Ако отчитате дейност и за миналата година, е необходимо отчетът да се раздели на два отделни – един до 31.12.2013 г. и един за периода 01.01.-31.01.2014 г.

Още веднъж напомняме, че:

– периодът на отчитане трябва да бъде с крайна дата последния календарен ден от месеца;

– не се допуска коригиране на отчет, за който вече е изчислено възнаграждение от ВУ.

Документи се приемат само в кабинет 325.

(Приемното време ще бъде обновявано и допълвано периодично.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Jan 29

Удостоверения за проведена студентска практика

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Удостоверения за проведена студентска практика


Тържественото връчване на удостоверения за проведена студентска практика в реална работна среда ще се състои 
на 

07.03.2014 г. от 11.00 часа в 6-та аудитория.


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Jan 29

Отменено приемно време!

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Отменено приемно време!

Отменя се предварително обявеното приемно време за 30. и 31.01.2014 г.

Регистрираните студенти за подаване на документи на тези дати ще бъдат приети на 06. и 07.02.2014 г.

КВОТАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ДОГОВОРИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ Е ИЗЧЕРПАНА.
НОВИ ДОГОВОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСЕЧНИТЕ КВОТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ФАКУЛТЕТИ.

Няма да се обработват и приемат и запитвания за актуално студентско състояние.


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз