Oct 06

 

дата

Приемно време

забележка

09.10.2014 г.
(четвъртък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

10.10.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

Последен ден за прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Comments are closed.