Академични съветници

Студентите първокурсници, които ще се обучават на индивидуален план, могат да се обръщат към академичните съветници при Филологическия факултет:

 

І. Доц. Руси Николов – Ректорат, ет. ІІ, стая 222 – за специалности:

– Английски и френски

– Български и френски

– Руски и френски

– Английски и френски с информационни технологии

ІІ. Доц. Станка Козарова – Ректорат, ет.ІІ стая 252 – за специалности:

– Английски с турски

– Немски с турски

ІІІ. д-р Кана Димитрова – Ректорат, ет. ІІ стая 222 – за специалности

– Немски с испански

– Български и немски

– Руски и немски

– Английски и немски (за немски език)

ІV. Гл.ас. Веселина Койнакова – Ректорат, ет. ІІІ, стая 353 – за специалности

– Английски и немски (за английски език)

V. Радка Чобанова – южен двор на Ректората – сглобяема постройка 1, кабинет 1 – за специалности

– Френски с руски (за руски език)

Comments are closed.