Програма “Заедно в час”

Какво е Заедно в час?   PDF формат

Неправителствена организация, чиято цел е всяко дете в България да получи качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му.

Всяка година подбираме амбициозни, успешни млади хора с лидерски потенциал. Обучаваме ги и им осигуряваме работа в училища-партньори. Нашите учители променят живота на учениците чрез образованието.

 

Какъв проблем решаваме?

По данни от външни оценявания в България произходът и социално-икономическият статус на учениците предопределят качеството на образованието, което получават. Липсва мотивация за развитие и високи постижения у ученици и учители. Всяка година над 15 000 ученика отпадат от училище. Учителската професия губи престижа си.

Ние можем да променим това.

 

Какво представляват двете години в програмата ни?

След взискателен подбор кандидатите за учители на Заедно в час се присъединяват към общност от млади, интелигентни, способни хора от България и още 20 държави.

Програмата започва с интензивно теоретично-практическо обучение по модела „Преподавай като лидер” и участниците придобиват учителска правоспособност. Още по време на подготовката си те развиват умения на учител-лидер, като преподават в реална обстановка.

Учителите на Заедно в час започват работа на 15 септември на трудов договор за две години в училище-партньор в регионите Благоевград, Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, София-област, Стара Загора. Получават заплата от училището и финансова помощ от Заедно в час за извънкласните дейности и за квартира.

Ние от Заедно в час осигуряваме пълна подкрепа на учителите ни по време на двете години в училище! Специалисти от екипа ниработят с тях, за да бъдат все по-добри и ефективни преподаватели.

Утвърден мениджър от бизнес или друга организация е техен личен ментор и им помага в трудностите и предизвикателствата, които срещат по пътя си.

 

Какъв е смисълът за учителите на Заедно в час от участие в програмата?

Помагат на децата да повярват в себе си. От нашите учители зависи да променят ниските очаквания към учениците и да им покажат колко много могат. В края на двете години участие в програмата децата ще знаят какво означава успех и как да го постигнат.

Научават:

да се справят със сложни предизвикателства;

да мотивират хората, с които работят;

да ръководят.

Получават:

ценен опит в динамичната среда на училището;

контакти с най-престижните работодатели в България като Nestle, Coca Coca, Globul, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Economedia, HP, Microsoft, Entre Capital, Astra Zeneca;

възможност да продължат развитието си като ценени опитни млади специалисти в различни сектори;

подкрепа за кандидатстване в топ магистърски програми в Harvard, Stanford, Columbia и Princeton.

Независимо от сферата, в която продължат след тези две години, те остават част от международната мрежа на млади лидери Teach For All, подобряващи достъпа до качествено образование по целия свят.

 

Как Заедно в час работи дългосрочно?

Програмата на Заедно в час е финансово обезпечена в дългосрочен план от фондация „Америка за България”. Всяка година избираме нови участници, които обучават все по-голям брой ученици. Първите 21 учители вече работят с над 2 000 деца. След 10 години планираме над 300 учителя в страната да работят с 40 000 ученика или с близо 10% от учениците в България.

Заедно в час работи в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.

 

Научете повече на:  www.zaednovchas.bg

Comments are closed.