Катедри, отговарящи за специалности

 СПЕЦИАЛНОСТИ – КАТЕДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първа отговаряща Втора отговаряща Специалност Форма
Катедра по Английска филология Английска филология
Катедра по Английска филология Английски език и френски език
Катедра по Български език Катедра по Българска литература и теория на литературата Българска филология РО+ЗО
Катедра по Българска литература и теория на литературата Катедра по Руска филология Български език и руски език РО+ЗО
Катедра по Български език Български език и история РО+ЗО
Катедра по Общо езикознание и история на българския език Български език и новогръцки език
Катедра по История на литературата и сравнително литературознание Катедра по Английска филология Български език и английски език
Катедра по История на литературата и сравнително литературознание Катедра по Романистика и германистика Български език и немски език
Катедра по История на литературата и сравнително литературознание Катедра по Романистика и германистика Български език и френски език
Катедра по Общо езикознание и история на българския език Балканистика, Български и турски, Български и новогръцки
Катедра по Руска филология Руска филология РО+ЗО
Катедра по Руска филология Руски език и западен език, Български и китайски
Катедра по Славянска филология Славянска филология
Катедра по Английска филология Катедра по Романистика и германистика Приложна лингвистика, Л с ИТ
Катедра по Романистика и германистика Френска филология, Български и испански, Български и италиански

 

Comments are closed.