Dec 06

Семинар, КСК 2011 година.

Връзки Comments Off on Семинар, КСК 2011 година.

Дата: 10 ДЕКЕМВРИ, 2010 г. (ПЕТЪК)
НАЧАЛО: 10:30 часа
КРАЙ: 15:30 часа
Място: РЕКТОРАТ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
Организатор: ДЕКАНАТ

Програма на семинара – pdf.

Feb 04

Ден на кандидат-студента, 2010

Минали събития, Връзки Comments Off on Ден на кандидат-студента, 2010
Ден на кандидат-студента, 2010
Ден на кандидат-студента, 2010

Повече информация тук.


Oct 21

Кандидатстудентски курсове

Връзки Comments Off on Кандидатстудентски курсове

Курсове по езикова култура и литература (комбинирани)

Курсове по езикова култура

Курсове по български език и литература (държавен зрелостен изпит)


Sep 11
  • Местата във Филологическия факултет са попълнени.
  • Няма свободни бройки за по-нататъшни класирания.
  • Откриването на новата учебна ще е на 27 септември 2009 (неделя) от 11.00 часа в Концертна зала.
  • Календарът на учебната година може да се види тук.
  • Разписанието по курсове и специалности за редовно обучение се изготвя в момента.
  • Учебните планове могат да се видят тук.

С П Е Ц И А Л Н О С Т И студенти
Българска филология 111
Английска филология 99
Български език и история 58
Български език и английски език 56
Български език и новогръцки език 54
Български език и руски език 47
Балканистика 38
Български език и турски език 36
Руска филология 36
Приложна лингвистика /Английски език с испански език/ 30
Славянска филология – чешки език 26
Славянска филология – полски език 24
Славянска филология – сръбски език 24
Славянска филология – хърватски език 24
Лингвистика с информационни технологии /Английски и немски с информационни технологии/ 21
Лингвистика с информационни технологии /Английски и френски с информационни технологии/ 21
Руски език и западен език 14
Български език и испански език 12
Актуална българистика 10
Български език и немски език 10
Приложна лингвистика /Английски език с новогръцки език/ 10
Приложна лингвистика /Френски език с испански език/ 10
Приложна лингвистика /Немски език с испански език/ 7
Приложна лингвистика /Немски език с новогръцки език/ 5
Приложна лингвистика /Френски език с новогръцки език/ 5
Български език и френски език 4
Приложна лингвистика /Английски език с чешки език/ 4
Английски език и френски език 2

Aug 05

Първо класиране, КСК 2009

Академичен живот, Връзки Comments Off on Първо класиране, КСК 2009

След обявяването на резултатите се виждат следните факти:

1.  Специалност Балканистика е с абсолютен най-висок бал, вместо 40 студенти са класирани 81 с равен най-висок възможен бал 36,00.

2. В дванадесетицата на най-високите балове за всички университетски специалности 3 са филологически, както може да се види от таблицата на най-силните балове:

БАЛКАНИСТИКА 36,00
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ 36,00
ПСИХОЛОГИЯ 35,60
МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ 35,60
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (френски с испански) 35,04
БИОИНФОРМАТИКА 35,00
БИОЛОГИЯ 34,60
ЕКОЛОГИЯ 34,50
МАРКЕТИНГ 34,36
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ 34,26
СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ – чешки език 34,08
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 34,02
ТЕОЛОГИЯ 34,00
МАКРОИКОНОМИКА 33,94
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ 33,48
ХИМИЯ С МАРКЕТИНГ 33,45
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 33,42
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 33,42
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК 33,42
РУСКА ФИЛОЛОГИЯ 33,36
СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ-Полски език 33,36
ПРАВО 33,33
МАКРОИКОНОМИКА 31,96