Oct 31

Приемно време за проект „Студентски практики“ (ноември 2014 г. )

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (ноември 2014 г. )

 

дата

Приемно време

забележка

06.11.2014 г.
(четвъртък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец октомври от академични наставници и ментори.

07.11.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец октомври от академични наставници и ментори.

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Oct 06

Приемно време за проект „Студентски практики“ (октомври 2014 г. )

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (октомври 2014 г. )

 

дата

Приемно време

забележка

09.10.2014 г.
(четвъртък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

10.10.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

Последен ден за прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Sep 02

Приемно време за проект „Студентски практики“ (септември 2014)

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (септември 2014)

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

03.09.2014 г.
(сряда)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец август от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

05.09.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец август от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

(Следващо приемно време ще бъде обновено в началото на септември месец.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Aug 05

Приемно време за проект „Студентски практики“ (август 2014)

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (август 2014)

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

12.08.2014 г.
(вторник)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

06.08.2014 г.
(сряда)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

(Следващо приемно време ще бъде обновено в началото на септември месец.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Jun 30

Приемно време за проект „Студентски практики“ (юли 2014)

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (юли 2014)

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

 АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

18.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори.

Само в кабинет 325 (за двете професионални направления).

16.07.2014 г.
(сряда)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 11.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 325.

11.07.2014 г.
(петък)
14:30 – 15:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… 

само в каб.1 на Катедрата по руска филология.

09.07.2014 г.
(сряда)
14:30 – 15:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 04.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

04.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори и прием на ОТЧЕТИ за месец юни от академични наставници и ментори.

02.07.2014 г.
(сряда)
10:00 – 11:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 28.07.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

(Приемното време ще бъде обновявано и допълвано периодично.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз