Oct 28

На 29.10.2014 г. (сряда) от 10.30 часа в заседателна зала (Ректорат, първи етаж) ще се проведе информационна среща за разясняване на правилата за попълване на новите споразумения за обучение по програма Еразъм+. На срещата ще присъства заместник-ректорът и институционален Еразъм координатор доц. д-р Мария Стоянова.
Настоятелно молим за присъствие всички класирани студенти от Филологическия факултет.

Класиране по програма Еразъм+ (академична  2014-2015, летен семестър).

Comments are closed.