Академични съветници

Студентите първокурсници, които ще се обучават на индивидуален план, могат да се обръщат към академичните съветници при Филологическия факултет:

 

І. Доц. Руси Николов – Ректорат, ет. ІІ, стая 222  – за специалности:

–     Английски и френски

–     Български и френски

–     Руски и френски

–     Английски и френски с информационни технологии

ІІ. Доц. Станка Козарова – Ректорат, ет.ІІ стая 252 – за специалности:

–          Английски с турски

–          Немски с турски

ІІІ. д-р Кана Димитрова – Ректорат, ет. ІІ стая 222 – за специалности

–          Немски с испански

–          Български и немски

–          Руски и немски

–          Английски и немски (за немски език)

ІV. Гл.ас. Веселина Койнакова – Ректорат, ет. ІІІ, стая 353 – за специалности

–   Английски и немски (за английски език)

V. Радка Чобанова – южен двор на Ректората – сглобяема постройка 1, кабинет 1 – за специалности

–    Френски с руски (за руски език)

Comments are closed.