Dec 23

Честита Новата 2012

Академичен живот Comments Off on Честита Новата 2012


Нека новата 2012 година донесе на вас и вашите семейства здраве, късмет, спокойствие към новите предизвикателства, увереност в идните дни!

Dec 22

Конференция “Опасни/престижни връзки”

Конференции Comments Off on Конференция “Опасни/престижни връзки”

Академичен Кръг

по Сравнително Литературознание

(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)

calic-bg.biz.nf/

Драги колеги,

През 2012 г Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема:

Опасни връзки / Престижни връзки

 Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.

Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака на организаторите на конференцията

Антоанета Балчева, Светла Черпокова и Николай Аретов на емейл

calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки – 28 февруари 2012.

Поздрави,

Николай Аретов

 

Dec 22

Конференция на тема: “Опасни връзки / Престижни връзки”

Конференции Comments Off on Конференция на тема: “Опасни връзки / Престижни връзки”

Академичен Кръг по Сравнително Литературознание

(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)

calic-bg.biz.nf/

 Драги колеги,

 

През 2012 г Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема:

 Опасни връзки / Престижни връзки

 Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.

 

Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака на организаторите на конференцията

Антоанета Балчева, Светла Черпокова и Николай Аретов на емейл

 

calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки – 28 февруари 2012.

 

Поздрави,

Николай Аретов

 

Dec 20

МАГИСТРАТУРА ПО ДИПЛОМАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Разни Comments Off on МАГИСТРАТУРА ПО ДИПЛОМАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Посолството на Кралство Испания има честта да изпрати условията за магистратурата по дипломация и международни отношения, организирана всяка година от Дипломатическата школа в Мадрид за курс 2012-2013 година.

  1. Конкурса, както и формулярите за приемане са публикувани в уеб страницата на Министерството на външните работи и сътрудничество: www.maec.es
  1. Магистратурата е предназначена не само за дипломатите от кариерата, но и за кандидатите без дипломатически статут, притежаващи докторска степен или висше университетско образование, висши технически училища или еквивалентни учебни центрове.
  2. Кандидатите трябва да подадат документи за магистратурата, като попълнят формулярите с нужната документация, която може да бъде подадена в испанското посолство.
  3. Крайният срок за приемане на документацията е 31 януари 2012 г.
  4. Кандидатите, подали документи в посолството и отговарящи на условията, поставени от Дипломатическата школа, ще се явят на приемен изпит в посолството, който ще се състои преди 20 април 2012 г.
  5. С оглед на пълноценния учебен процес чуждестранните кандидати трябва да притежават достатъчно ниво на испански език, което може да бъде удостоверено чрез дипломите за испански език DELE, средно ниво, съгласно т. 2.3. на условията.
  6. Съществува и програма за стипендии MAEC – AECID (испанска агенция за международно сътрудничество и развитие), чиято цел е улеснението на престоя в Мадрид през академичната година. Може да се кандидатства за стипендиите чрез уеб страницата www.becasmaec.es (IIC). Стипендиите AECID се обявяват, чрез Държавен вестник през декември всяка година и срокът изтича края на януари. Обърнете внимание, че подаването на молба за магистратурата и за стипендиите са две различни неща.

От  тази възможност може да се възползват всички, завършили Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” преди м. юни тази година, както гласи кралският указ, приложен към справката на Посолството.

Dec 17

Студент на годината 2011

Академичен живот Comments Off on Студент на годината 2011

За пореден път „Студент на годината”

е възпитаник на Пловдивския университет

                                                

И тази година престижната титла беше присъдена на студент от Филологическия факултет на Пловдивския университет. Със своите постижения в областта на хуманитаристиката Таня Пеева успя да спечели доверието на националното жури и получи отличието на тържествена церемония в София.

Таня се обучава в четвърти курс на специалността „Българска филология”. От началото на следването си е активен член на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. През януари 2011 г. тя получи купата и званието „Морфолог на годината” на Общофакултетската олимпиада по българска морфология, а докладите й, посветени на актуални проблеми от областта на лингвистиката и литературознанието, спечелиха призови места на национални и международни конференции в Пловдив, Шумен, Велико Търново, Благоевград.

Таня е член на редакционната колегия на сборниците с доклади от ежегодната Национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив, организирана от СУБ, Филологическия факултет и Лингвистичния клуб. Тя е и сред съставителите на книгата „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, а през 2009-2010 г. е част от екипа на проекта „Студенти по пътя на книгата”.

Подчертаните филологическа насоченост на Таня Пеева се проявява и в двете й поредни участия в диалектоложката експедиция за студентите от Филологическия факултет. Владее английски и руски език, а в момента изучава немски и персийски език. Научните й интереси са в областта на историята на българския език, съвременната българска граматика, диалектологията, литературната теория.