Факултетът в медиите

[DIR]  2007

[DIR]  2008

[DIR]  2009

[DIR]  2010

[DIR]  2011


В структурата на директории са представени извадки от прессъобщения и медийни материали, които отразяват живота във Филологическия факултет през периода 2007-2011.
Справката е на Megacommunication.
Медиите са отразявали много повече и много по-обхватно събитията във факултета.

Comments are closed.