Инспектори

УЧЕБЕН ОТДЕЛ  http://studadmin.slovo.uni-plovdiv.bg/

Длъжност

Име

Сграда, етаж, стая, телефон, E-mail  
Началник отдел “Учебен” Димитър Бойков Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 261 311 dboykov@uni-plovdiv.bg
Инспектор Керанка Антонова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 331 kerant@uni-plovdiv.bg
Инспектор Марияна Колева Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 331 mkoleva@uni-plovdiv.bg

 

Име, E-mail Специалност Сграда, етаж, стая, телефон
Весела Говедарова Българска филология – редовно
Български език и немски език
Славянска филология
Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354 veselag@uni-ploviv.bg
Антония Илиева Българска филология – задочно

Балканистика

Български език и английски език
Лингвистика с маркетинг

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Галя Куманова Български език и руски език – редовно и задочно
Български език и история – редовно и задочно
Български език и испански език

Български език и турски език

Приложна лингвистика

Руска филология – редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330 kumanova@uni-plovdiv.bg
Лидия Апостолова Английска филология

Лингвистика с информационни технологии

Приложна лингвистика

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Петя Лупова Английски език и немски език

Английски език и френски език

Български език и новогръцки език

Български език и френски език

Руски език и западен език

Ректорат, етаж 2, стая 202, тел. 261 314 lupova@uni-plovdiv.bg

 

Comments are closed.