Електронни услуги

Някои от услугите предлагани от Пловдивския университет, достъпни за преподаватели, служители и студенти:

net.uni-plovdiv.bg – всичко за мрежата на Пловдивския университет

focus.uni-plovdiv.bg – система за управление на потребителите Focus – регистрацията е персонална. Могат да се регистрират свободно всички студенти с непрекъснати студентски права като потребителското име е stu**********, където * са цифрите на факултетния номер. За докторанти, хонорувани преподаватели и новопостъпили се попълва формуляр и се депозира в деловодството на университета, след което получавате потвърждение на адреса на електронната поща, която сте посочили във формуляра.

eduroam.uni-plovdiv.bg – eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура. Чрез разположените WiFi точки за достъп в Пловдивския университет можете да ползвате безжичен интернет с мобилните си устройства. За достъп до системата използвайте Вашите Focus потребителско име и парола.

 students.uni-plovdiv.bg – електронно обучение. За достъп до системата използвайте Вашите Focus потребителско име и парола.

 


Необходимо ви е инсталиране на сертификати за сигурност, можете да видите инструкции за сваляне и инсталиране на сертификат на следния линк –

Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox

Comments are closed.