Aug 04

Разписание, задочно обучение, 2014-2015 г. (първи семестър)

Разписание Comments Off on Разписание, задочно обучение, 2014-2015 г. (първи семестър)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от задочно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Българска филология (file .doc)       (file .pdf)

Руска филология (file .doc)       (file .pdf)

Български език и история (file .doc)       (file .pdf)

Български език и руски език (file .doc)       (file .pdf)

Feb 12

Разписание, редовно обучение – 2013-2014 (Втори семестър)

Разписание Comments Off on Разписание, редовно обучение – 2013-2014 (Втори семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Балканистика

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

 

Dec 06

Лекции по Синтаксис на СБЕ – доц. Бъркалова

Разписание Comments Off on Лекции по Синтаксис на СБЕ – доц. Бъркалова

Лекциите по Синтаксис на СБЕ при доц. д-р П. Бъркалова с IV курс БФ, СФ и БЕИ ще се проведат на

13.12. и 20.12.2013 г. от 9.00 часа в 9 аудитория.

Dec 05

Съобщение за Лингвистика с ИТ 4 курс

Разписание Comments Off on Съобщение за Лингвистика с ИТ 4 курс

Занятията – Бизнес умения (преговори, управление, лидерство)  ще се проведат на дати:

  • 13.12.2013 г. (петък) 

A група в 12 с. з. от 13.30 часа

B+C групи в 7 с. з. от 15 часа

  • 14.12.2013 г. (събота) от  9:00 часа

A група в 12 семинарна зала

B+C групи в 7 семинарна зала

Nov 29

Съобщение за Българска филология 3 курс

Разписание Comments Off on Съобщение за Българска филология 3 курс

На 17 декември 2013 г. от 13.30-15.00 часа в 4. аудитория ще започне курсът по факултативна дисциплина 5 при доц. С. Райчева. Следващите дати са 4.01. и 5.01.2014 г.  в 9 аудитория от 9.00-15.30 часа.