Училища – адреси

Материали за КСК

 

SOU_South_Baza.xls Средни училища в Южна България

Book1_SOU_South_Baza.xls Училища в Южна България, областни и малки градове

Sch_ch.xls Български училища в чужбина


Област, Южна България

ВНИМАНИЕ: Актуалните данни за всяко училище може да се намерят в Регистъра на МОМН (например директор, имейл)

Sch_Хасково.xls

Sch_Ямбол.xls

Sch_Кърджали.xls

Sch_Пазарджик.xls

Sch_Пловдив.xls

Sch_Сливен.xls

Sch_Смолян.xls

Sch_Стара Загора.xls

Sch_Бургас.xls

 

 

Comments are closed.