Учене


Учебният отдел, който обслужва факултета, е организационно структуриран в рамките на централната университетска администрация.

Началник отдел „Учебен“ – Димитър Бойков,
Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 261 311, dboykov@uni-plovdiv.bg

ИНСПЕКТОРИ

Приемно време за работа със студенти:

10:00 до 12:00 часа          13:30 до 15:00 часа


  • Весела Говедарова

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 – 354         veselag@uni-plovdiv.bg
Славянска филология редовно обучение, Български език и немски език редовно обучение, Българска филология редовно обучение

  • Петя Чавдарова

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 – 344          pchavdar@uni-plovdiv.bg
Българска филология задочно обучение, Балканистика редовно обучение, Български език и английски език редовно обучение

  • Галя Куманова

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 – 330          kumanova@uni-plovdiv.bg
Руска филология редовно и задочно обучение, Български език и руски език редовно и задочно обучение, Български език и история редовно и задочно обучение, Български език и испански език редовно обучение, Български език и турски език редовно обучение, Приложна лингвистика (западен език и турски език) редовно обучение

  • Лидия Апостолова

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 – 373          lidia@uni-plovdiv.bg
Английска филология редовно обучение, Английски език и физика редовно обучение, Лингвистика с информационни технологии редовно обучение, Приложна лингвистика редовно обучение

  • Петя Лупова

Ректорат, етаж 2, стая 202, тел. 261 – 314          lupova@uni-plovdiv.bg
Български език и италиански език редовно обучение, Български език и китайски език редовно обучение, Български език и новогръцки език редовно обучение, Български език и френски език редовно обучение,

Руски език и западен език редовно обучение, Английски език и немски език редовно обучение, Английски език и френски език редовно обучение, Френска филология редовно обучение


Comments are closed.