Oct 28

Регистрирайте преподавателската си заетост

Академичен живот Comments Off on Регистрирайте преподавателската си заетост

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква „б“ от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискваните данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2014/2015 г.

Срокът  за попълване е до 15.11.2014 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – ealendarova@gmail.com Евгения Алендарова.

Oct 15

Прием на студенти за участие в едноседмични стажове тип шедоуинг (октомври 2014)

Академичен живот Comments Off on Прием на студенти за участие в едноседмични стажове тип шедоуинг (октомври 2014)

обява стажове - октомври 2014_Page_1

 

обява стажове - октомври 2014_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep 24

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Академичен живот Comments Off on ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25.09.2014 г., 9.00 часа

9 АУДИТОРИЯ – Българска филология (редовно обучение) и Славянска филология

11 СЕМ. ЗАЛА – Българска филология (задочно обучение)

8 АУДИТОРИЯ – Български език и новогръцки език, Български език и история (редовно и задочно обучение)

10 АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и испански език, Български език и турски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение)

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

26.09.2014 г., 9.00 часа

 8 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

10 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, Български и чужд език, Български и история, Актуална българистика)

 9 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

9 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, Български и чужд език, Български и история, Актуална българистика)

Sep 23

Нощта на учените

Академичен живот Comments Off on Нощта на учените

Нощта на учените е посветена на Годината на човешкия мозък
(програма)

В Пловдив програмата организират четири университета – ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ, УХТ и АМТИИ

Публични лекции, посветени на Годината на човешкия мозък, са едни от първите събития в програмата на Европейската нощ на учените в Пловдив, в която на 26 септември съвместно участват четири висши училища – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Медицинският университет – Пловдив, Университетът по хранителни технологии и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Това съобщиха днес по време на пресконференция за събитието доц. д-р Петя Бъркалова и Весела Казашка, координатори на проекта за висшето училище.

Пловдивският университет традиционно участва в провеждащата се по едно и също време в около 300 града в цяла Европа и по света „Европейска нощ на учените 2014” – K-TRIO 2 (Researchers in Knowledge Тriangle, Учените в триъгълника на знанието). В България в програмата ще се включат градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Надсловът за втора поредна година е „Учените в триъгълника на знанието” – „Европейска нощ на учените 2014” KTRIO 2 (Researchers in Knowledge Тriangle). Специален акцент в програмата на пловдивските висши училища е поставен върху Годината на човешкия мозък.

 

Проектът K-TRIO 2 за „Европейска нощ на учените“ се финансира от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020”. ПУ „Паисий Хилендарски” е част от консорциум участници, сред които са Нов български университет координатор на проекта, Британски съвет в България, Единен център за иновации към БАН, Департамент за информация и преквалификация на учители към Тракийския университет, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев”.

През изминалите години стремежът на екипа бе да насочи общественото внимание към различни области на науката. През 2006 г. акцентът бе върху физиката и технологиите, 2007 г. бяха на фокус археологията и историята, а през 2008 г. – биологията, химията и екологията. Астрономията бе представена през 2009 г., връзката между бизнеса и университетите – през 2010 г., а през 2011 г. бяха показани жените в науката, химията и технологиите. 2012 г. бе посветена на активното дълголетие и солидарността между поколенията, науката и иновациите за по-добър живот. Тъй като 2013 г. бе Европейската година на гражданите,  акцентът бе „да знаем правата си” и да се научим да говорим открито за бъдещето на Европейския съюз.

След официалното откриване в 17:00 ч.  на  26 септември от ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов в зала „КОМПАС“ на университета стартира модулът с публични лекции, посветени на Годината на човешкия мозък под надслов „Как научните изследвания на човешкия език носят полза на бъдещите поколения“. Първата тема „Език, мислене, „общуване“ между хора и компютри“ ще бъде представена от гост-лектор проф. д-р Светла Коева, директор на Института по български език към БАН. Като ръководител на Секцията по компютърна лингвистика проф. Коева ще говори за езика и мисленето, навлизайки в най-трудните въпроси пред съвременната хуманитаристика: какво ни отличава като хора; влияе ли езикът върху мисленето; билингвизъм – интересни факти; как хората и компютрите се учат да общуват; кой е езикът, който разбират компютрите;  има ли изкуствен интелект; общуване между хора и компютри – реалността и бъдещето.

Проф. дпн Дора Левтерова от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще запознае присъстващите с  темата „Алтернативни езикови системи“ , развивайки тезата,  че жестовете са изходна форма в развитието на човешкия език и обяснявайки защо, къде и как днес в България се извършва подготовка  за въвеждане на знаков билингвизъм в училищата за деца с увреден слух.

Университетът организира и изложба със снимки от Националния фотоконкурс „Пътешествия в света на знанието. Науката през моите очи“. Победителите ще получат наградите си между 18:15 и 18:30 ч. в зала „КОМПАС“.  Във фотоконкурса участваха 24 автори с общо 79 любителски  фотографии, които  бяха публикувани в социалната мрежа  Фейсбук.  Снимките  са разгледани 23 509 пъти, като „географията” на посещенията показва 32 страни от Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Австралия. Отбелязани са  7388 харесвания, които са база за класирането.  Първите 20 фотографии по брой на гласовете в социалната мрежа оформят фотографската изложба. Постерите ще бъдат изложени на открито в  западния двора на университета от 26.  до 30. септември.
Във фотоконкурса участваха 24 автори с общо 79 фотографии, които бяха публикувани в социалната мрежа Фейсбук.  Фотографиите са разглеждани 23509 пъти, като „географията“ на посещенията показва 32 страни от Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Австралия. Отбелязани са 7388 харесвания, и са направени 171 коментара.  Участниците отново ни убедиха, че умът и сърцето работят заедно, че в природата има мъдрост, красота и доброта и като  прозрем, че те вървят ръка за ръка, дъхът ни спира. Пътешествията на участниците в света на знанието ни отведоха в десетки паралелни светове – видими и невидими, материални и духовни. През погледана фотографите науката изглежда като разгадана загадка, преживяно общуване с природата, поклон пред сътворенията на човешкия ум, възхищение от хармонията на зветовете и звуците, от съвършенството на Земята и силите управляващи миросъзданието.

Веднага след церемонията по връчването на наградите от фотоконкура  е модулът „Европейски корнер“, в който тази година е предвидено представяне на стихосбирката „Стъпки 6“ с поетични творби на български учени.

От 19:00 до 20:00 ч.  в същата зала с призива „Запознай се с учен”  отваря врати Научното кафене „Кристалография”  с домакин доц . Стела Статкова от Химическия факултет. Тя ще  развие темата „Магията на кристалите” чрез откритията на акад. Иван Костов – световно признат учен  в областта на минералогията и кристалографията, както и на Дороти-Мeри Ходжкин, получила обществено признание за приноса и в развитието на кристалографията на протеините, носителка на Нобелова награда за химия.

По същото време в западния двор на Ректората ще  започне представянето на теренните лаборатории на университета. Тази година ще бъде подредена изложба на студентите от Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ със снимки от теренните им проучвания  на тема „Културно-историческо наследство в Средните Родопи – Загражден, Давидково, Стърница“.

В Медицинския университет Нощта на учените стартира в късния следобeд – 16:00 часа в Аудиторния комплекс на бул. „Васил Априлов” №15А. До 18:30 ч. там ще се проведе дебатът „Човешкият мозък – отвъд границите на познанието“,  посветен на невронауката и предизвикателството да помечтаем отвъд постиженията на съвременната наука.

Петъчното соаре „Храна за размисъл“, организирано от 18.30 до 23.00 ч. в Аудиторния комплекс,  включва няколко забавни формата: „Танцувай с мен“; „Арт ателие“; Клуб „Интелигентност“; Градинско парти и Коктейл „Храна за мозъка“.  От 14:00 до 17:00 ч. МУ – Пловдив съвместно с УХТ организира пътуваща академия, в нейните рамки студенти, докторанти и млади учени от от двата университета ще направят презентации в хуманитарни и професионални гимназии под тепетата.

Свое „Научно кафене“ е обособил и Университетът по хранителни технологии. То е под надслов „Постиженията на младите изследователи – нови рецепти и технологии” и ще се проведе от 18:00 до 20:00 ч. А след него до 22:00 ч. ще бъде открита изложбата с дегустация „Храни, стимулиращи мозъка“.

По традиция от предишни години студенти и преподаватели от АМТИИ

ще дефилират от Стария град до Римския стадион във времето от 19:00 до 19:30 ч., където от 20:00 до 22:00 ч. пловдивчани и гости на града ще имат удоволствието да присъстват на фолклорния концерт „Кристално чисто“. Изпълнители са академичният ансамбъл на АМТИИ с ръководител проф. акад. Милчо Василев и хореограф Стефан Йорданов, както и студенти от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тъй като концертът освен финално събитие е и музикалното послание на програмата, за зрителите е предвиден открит дансинг под звуците на неравноделните ритми на българската фолклорна музика.

Sep 22

Откриване на академичната година

Академичен живот Comments Off on Откриване на академичната година

Откриване на академичната учебна година – подробна информация