Учебен курс (програма по дисциплина)

Изготвяне на ECTS ПРОГРАМА НА УЧЕБЕН КУРС

 Чрез поставената връзка може да се изтегли формулярът за ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС.

Това е програмата за преподаване на дадена дисциплина, която всеки преподавател следва да има.

 

Comments are closed.