Катедри – контакти

Катедра „Английска филология”

Ръководител: доц. д-р Михаил Грънчаров____ Ректорат, етаж 3, стая 353, тел.: 261 239

Технически сътрудник Жаклин Коен_________Ректорат, етаж 3, стая 353, тел.: 261 239


Катедра „Българска литература и теория на литературата”

Ръководител: доц. д-р Атанас Бучков______ Ректорат, етаж 2, стая 240,   тел.: 261 475

Технически сътрудник Калинка Вангелова__________ Ректорат, етаж 2, стая 250А, тел.: 261 292


Катедра „Български език”

Ръководител: доц. д-р Вера Маровска______ Ректорат, етаж 3, стая 371, тел.: 261 237

Филолог Илиана Стайковска______________ Ректорат, етаж 2, стая 238, тел.: 261 250


Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”

Ръководител: проф. дфн Клео Протохристова__ Ректорат, ет. 2, стая 231, тел.: 261 345

Филолог Стефка Видева__________________ Ректорат, ет. 2, стая 216, тел.: 261 476


Катедра „Общо езикознание и история на българския език”

Ръководител: доц. д-р Станка Козарова_____ Ректорат, етаж 3, стая 252, тел.: 261 254

Филолог Мария Зайкова________________ Ректорат, етаж 2, стая 238, тел.: 261 258


„Руска филология”

Ръководител: гл. ас. д-р Юлиана Чакърова___вътрешен южен двор, сграда 1, каб. 4, тел.: 261 483

Филолог Радка Чобанова_____ вътрешен южен двор, сграда 1, каб. 1, тел.: 261 451


Катедра „Славянски филологии”

Ръководител: доц. д-р Жоржета Чолакова_____ Ректорат, ет. 1, стая 109, тел.: 261 248

Организатор на уч. дейност Светла Попчева______________ Ректорат, ет. 3, стая 369, тел.: 261 238


Катедра „Романистика и германистика”

Ръководител: доц. д-р Руси Николов_____ Ректорат, етаж 2, стая 222, тел.: 261 233

Организатор на уч. дейност Елена Щерева___ Ректорат, етаж 2, стая 222, тел.: 261 233


Comments are closed.