Зам.-декани

Доц. д-р Петя Бъркалова Доц. д-р Красимира Чакърова
Заместник-декан
по наука, докторанти, издания, проекти, акредитация и качество
Заместник-декан
по студенти (учебен процес, състояние, вътрешна мобилност, административен статус), учебен отдел, студентски организации, академичен живот, дистанционно обучение
Доц. д-р Иван Чобанов Гл. ас. д-р Надя Чернева
Научен секретар
по учебна документация, разписание, специализации, продължаващо обучение
Научен секретар
по международна дейност, мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети

Comments are closed.