Откриване във факултета

Откриването по специалности във факултета ще се проведе на 27 септември 2009, от 12:30 в аудитории и семинарни зали в Ректората (Цар Асен 24) и Нова сграда (бул. България 236) по следния график:

Българска филология 12:30 Ректорат 10 аудитория
Славянска филология 12:30 Ректорат 8 аудитория
Английска филология 12:30 Ректорат 9 аудитория
Pуска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език 12:30 Ректорат 11 аудитория
Български език и английски език, Английски език и френски език, Английски език и немски език 12:30 Ректорат 4 аудитория
Балканистика, Български език и новогръцки език 13:00 Нова сграда 324 аудитория
Приложна лингвистика, Български и турски, Български и испански, Български език и френски език, Български език и немски език 12:30 Ректорат 13 аудитория
Лингвистика с ИТ 12:30 Ректорат 7 сем. зала
Български език и история 12:30 Ректорат 10 семинарна зала

Comments are closed.