Scopus – как да участваме

Обновена статистическа информация за ползването на  Scopus:

Институция Потребители месечно в Scopus 2010 Потребители месечно в ScienceDirect 2010 Потребители на Scopus като  % от ScienceDirect потребителите за 2010 Брой търсения 2009 Търсения до  октомври за 2009 Търсения до октомври за 2010 г. Ръст  2010
Plovdiv University Paisii Hilendarski 85 143 59% 899 471 3,080 554%

Обявената рейтингова система на университетите е на базата на включените публикации в библиографската и наукометрична база данни Scopus.

Ето и информация за това,

как да направите по-видими научните издания,

които ПУ издава.

Как да предложите българско заглавие за индексиране в Scopus     http://resursi.blogspot.com/2010/07/scopus.html

В момента Scopus обхваща 18 000 заглавия научни издания от над 5000 издателства.

Можете да се запознаете и изтеглите пълният списък с включените перодични заглавия в Scopus.

Ако имате предложение за ново заглавие, което считате, че трябва да се индексира в Scopus, следва да попълните формата http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm .
Предложенията за нови заглавия се разглеждат и оценяват от консултативен съвет (CSAB) http://www.info.scopus.com/csab/ на Scopus, съставен от изследователи и библиотекари. Процесът на оценяване на нови предложения е текущ и понякога отнема поне година, като крайният срок за оценка на изданията е на 1-ви септември всяка година. Трябва да се има предвид, че оценката на едно издание не зависи от това колко пъти то е предложено – това само затруднява процеса на оценка .

Издателите / редакторите следва да знаят, че ще им бъде поискано предоставянето на образец под формата на PDF файлове, като последна стъпка при разглеждане на предложението. Не е възможно завършването на процеса, без да са предложени PDF файлове на периодичното издание.
В рамките на 24 часа на адреса на електронната поща за контакти ще получите имейл потвърждение, че предложението за ново заглавието е получено и ще бъде разгледано. Когато разглеждането от страна на CSAB е завършено, те имат грижата да Ви информират за резултатите от оценката. Също така, следва да се има предвид, че разглеждането на предложение за ново заглавие не гарантира включването на заглавието в базата данни Scopus .
Заглавията, които Scopus включва, трябва да отговарят на най-малко три критерия: статиите в  периодичното издание може да са на български език, но да имат резюмета на английски език, да са реферирани (оценени от редакционна колегия), както и изданието да има редовен график на публикуване. Scopus по подразбиране не приема заглавие, ако то не отговаря на някои от тези критерии.
В случай, че имате въпроси относно процеса на оценка или други въпроси, можете да се свържете с издателя на mailto: contentqueries@Elsevier.com

Как да предложа статия за публикуване в научните списания на Еlsevier?

Онлайн система за публикуване в ScienceDirect http://resursi.blogspot.com/2010/07/sciencedirect.html
Този пост е отговор на въпросите за възможностите за публикуване от български автори в научните списания в базата данни ScienceDirect. Издателството има 125 годишни традиции и публикува 24 % от научните публикации по света с висок научен престиж. Всяка година то публикува 250 000 научни статии и защо Вашата да не е една от тях?
Издателството е създало специална онлайн система за предлагане на ръкописи за публикуване в базата данни на Elsevier ScienceDirect на http://authors.elsevier.com/ .Тя позволява всички операции по приемането на статията за публикуване да са видими след съответната регистрация на автора в системата на издателя.

Основната информация е публикувана на страницата за автори. Специален ресурсен център дава информация за въпроси свързани с: регистрирането и входа в системата ЕЕС, подаването на ръкописа, изискванията за предоставяне на резюме, ключови думи и предметизиране, качването на файлове, изпращане на ревизиран ръкопис, проверка на статуса на ръкописа и начините за коригиране и връщане на ръкописи.

Ето и документ за справка за основните неща, с които следва да се съобразите, преди да изпратите Вашата статия на издателя http://www.elsevier.com/framework_authors/pdfs/submission_checklist.pdf . Внимание е отделено на правата и задълженията на автора и политиката по авторско право. Предлагам връзка към документ с практически указания за авторите как да използват вече публикувани техни статии http://libraryconnect.elsevier.com/lcp/0403/lcp0403.pdf .
Друга възможност за предложения от авторите е от страницата на ScienceDirect, чрез преглеждане, да отидат на страницата на съответното списание и от там от връзката за предлагане на статия (submit paper) да се запознаят със специфичните изисквания на съответната редакционна колегия. За повече информация изпратете мейл на authorsupport@elsevier.com .

Електронни книги

Както знаете, колекцията SciVerse ScienceDirect електронни книги http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/books

понастоящем не е включена в абонамента на МОМН.
За тези, които се интересуват, изданията са в 18 научни области: 8900 е-книги – монографии, които са предпочитан източник за изграждане на основни колекции в различните области на знанието и за обучение; 94 справочници; 78 серии от книги и 36 наръчници, които са идеалната начална точка за изследвания по пътя от библиотеката в лабораторията.
Издателят предлага пробен период http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/books/Trial за тази колекция.
Пълен списък на електронните книги http://www.info.sciverse.com/techsupport/books/ebookdet.xls и списък на е-книгите  по области на знанието http://www.info.sciverse.com/techsupport/books/ebooksubcat.xls .

Leave a Reply