КОНФЕРЕНЦИЯ „250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Част от отзивите
Вицепрезидентът Маргарита Попова откри в Пловдив научна конференция, посветена на “История славянобългарска”

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Вицепрезидентът Маргарита Попова откри юбилейна международна научна конференция

Радио Пловдив 2.ХІ. 14.00


2-3 ноември 2012

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2012
250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

юбилейна международна научна конференция под почетния патронаж на Вицепрезидента на Република България – г-жа Маргарита Попова

Откриване 2.ХІ.2012, 10:30, 6-та аудитория, Ректорат

повече http://250.slovo.uni-plovdiv.bg

Comments are closed.