Академичен календар

Академичен календар 2012-2013

Академичен календар 2011-2012

Откриване на новата учебна 2011/2012 година:

 30. ІX. 2011 г. (петък) от 11.00 часа в Концертна зала.

 1.  Редовно обучение  – основни рамки на учебния процес за 2011-2012 уч. година:

Зимен семестър 03.10.2011 г. 21.01.2012 г.(15 учебни седмици)
Коледна ваканция 24.12.2011 г. – 01.01.2012 г. вкл(1 седмица)
Зимна изпитна сесия 22.01. – 20.02.2012 г.(4 седмици)
Летен семестър 20.02. – 2.06.2012 г.(15 учебни седмици)
Великденска ваканция 13.04. – 16. 04. 2012 г. вкл
Лятна изпитна сесия 03.06. – 30.06.2012 г.
Поправителна сесия 01.09. – 15.09.2012 г.
Ликвидационна сесия 20.09. – 25.09.2012

2.  Задочно обучение – основни рамки на учебния процес за 2011-2012 уч. година:

Зимен семестър 27.08. – 30.09.2011 г.
Летен семестър 21.01. – 19.02.2012 г.
Изпитна сесия след първи семестър 03. 10 до 23.12. 2011 г.
Изпитна сесия след втори семестър 20.02. до 31.05. 2012 г.
Поправителна сесия м. юни 2012 г.
Ликвидационна сесия 01.07. до 10.07.2012 г.

 

Comments are closed.