Feb 12

Разписание, редовно обучение – 2013-2014 (Втори семестър)

Разписание Comments Off on Разписание, редовно обучение – 2013-2014 (Втори семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Балканистика

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

 

Feb 03

Дни на отворените врати за зрелостници и кандидат-зрелостници (февруари-април 2014 г.)

Академичен живот, Разни Comments Off on Дни на отворените врати за зрелостници и кандидат-зрелостници (февруари-април 2014 г.)

Уважаеми кандидат-студенти,

За втора поредна година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявява Дни на отворените врати, по време на които можете да бъдете наши гости. Заповядайте на 15 февруари, 23 март, 5 април или 26 април 2014 г.– събираме се в 11 часа до паметника на Паисий Хилендарски пред Ректората на ПУ (ул. „Цар Асен” № 24)!

По време на гостуването си ще имате възможност:

  • да общувате със своите гидове, студенти от Филологическия факултет, от които ще получите подробна информация за различните специалности;
  • да разгледате модерните учебни корпуси на Университета и специализираните центрове  и библиотеки на Филологическия факултет;
  • да посетите новата многофункционална спортна зала на Пловдивския университет;
  • да се запознаете с Декана на Филологическия факултет;
  • да се фотографирате с тога и шапка, както и със символите на университета.

Желаещите да бъдат наши гости на 15 февруари 2014 г. (събота) трябва да попълнят следната форма за регистрация:

Регистрацията приключи.

След изпращане на формата всеки ученик ще получи автоматичен отговор, потвърждаващ успешната регистрация.

Максималният брой посетители за всяка от четирите обявени дати е 40 човека. При достигане на този лимит регистрацията се прекратява, публикува се списък на регистриралите се. След това се обявява онлайн записване за следващата дата.