Радио Пловдив

В ПУ стартират “Паисиевите четения”

3 November 2011 – 8:18:40

Езиковата динамика в условията на глобализацията, съдбата на хуманитарното знание, реалностите и тенденциите в преподаването на български език ще обсъждат 220 учени от 16 държави по време на Юбилейната конференция „Паисиеви четения” на 3-ти и 4-ти ноември. Общо 51-на образователни институции ще участват в конференцията – 28 чуждестранни и 23 родни висши и средни училища и институти.

Събитието, което се провежда ежегодно, сега е посветено на 50-годишнината на университета, затова както международното, така и българското участие са в по-голям мащаб, подчерта ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов. Организатор на научния форум е Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Comments are closed.