Факултативи, 2012-2013, II семестър

Разписание, факултативни курсове, февруари-юни 2013

Лектор, наименование на курса

Ден, час

Зала

Доц. д-р Соня Райчева,
Реторика,
(2 кредита)

от

1.03.2013 г.,

петък,

15 ч.

2. аудитория
Доц. д-р Соня Райчева,
Реторика – втори модул

от

27.02.2013 г.,

16:30 ч.

6. аудитория

д-р Ангел Маринов

Кино и литература

(2 кредита)

от 16:00 часа

на дати:

20.03; 27.03;

10.04; 17.04

и 24.04.

16. ауд.

(корпуса на ул. Костаки Пеев)

К. Широкова

Особености на превода на публицистични текстове

(2 кредита)

от

11.03.2013 г.,

понеделник,

15:00 часа

 

 21. с.з.

Списък на регистрираните студенти за съответните факултативни дисциплини можете да видите тук.


Срок за записване за факултативните дисциплини:

до 11.03.2013 г. включително.

Comments are closed.