Попълнете до 28.ХІ.2012

Съгласно чл.10, ал. (2), т.3, буква „б“ от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОМН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.
Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете. Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2012/2013 г.

Срокът  за попълване е до 18.11.2012 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – УИЦ, стая № 12, вътр. тел. 472, Евгения Алендарова.

Comments are closed.