Автобиография

Автобиография

Професионални автобиографии с публикации на преподавателите от факултета

Деканското ръководство препоръчва на преподавателите да използват комплекта документи Europass, който започва с попълване на своето Europass CV.


За Ваше улеснение може да използвате online помощник за попълване на CV, който след това да бъде използван и за обновяване на Вашата автобиография (не забравяйте, че за използването на втората възможност трябва да сте записали Вашето CV във вида: XML / PDF+XML).

За да получите повече информация и да попълните или свалите Вашето Europass CV вижте тук.

Това е широко разпространеният Европейски формат на автобиография, като има няколко по-различни елемента.

Новост е начинът на описание на езиковите компетенции, като в Europass CV-то се използва скалата от А1 (най-ниското) до C2 (най-високото).

Europass CV Ви предоставя възможност да опишете уменията си, както и средата, в която сте ги придобили. Това е документ, в който може да представите компетенциите си, придобити не само чрез включване във формални образователни инициативи, но и чрез неформално и самостоятелно учене.

Може да видите и пример за попълнена автобиография (материалите са на всички езикови версии на Общността).


Leave a Reply