Разписание, редовно обучение – 2014-2015 (Първи семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

29.IХ.2014 – 17.І.2015

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Балканистика

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)


Comments are closed.