Качество

Текущи проблеми

Документи за качеството

Събития

От учебната 2008-2009 се провеждат интензивни курсове по английски език за преподаватели, а от 2009-2010 по английски език и по немски език.

В момента учебните планове на 22 специалности се преработват съобразно препоръките на НАОА. Новите планове ще влязат в сила от 2010-2011. Сегашните планове са четирикратно обновявани и оптимизирани от въвеждането на кредитната система във факултета през учебната 2000-2001. Тук могат да се  видят учебните планове на съществуващи и новооткрити специалности. PDF формат – 3,2 Mb ||   Поправена версия – 10.ІІ.2009

За подобряване на академичната организация и ефективност е въведен Факултетен календар, който ориентира за предстоящи прояви и задължения.

Въвенед е нов сървър и нов сайт с опростена и функционална структура, който има обратна връзка със студентите и се стреми да откликва на техните желания.

Сайтът следи посещенията, контролира съдържанието и достъпа съобразно активността отвън. Снимка на контрола може се види на тук.

Разработена е концепция за динамично информиране, в чиято основа е изграждането на “флотилия” ох сайтове в субдомейна, която да включи повече преподаватели и служители в актуализирането на факултетната информация.

В момента са заложени субсайтове на катедрите, инспекторите, центровете, едно списание и един проект към факултета – блоговата структура може да се види тук.

Предстои пълното въвеждане на системата за административна информация за студенти УНИС, въведена досега само за отделни специалности – чрез нея студентите правят справки за изпити и оценки, за разписанието и предметите, които могат да изучават.

Архив

Leave a Reply