Анкета с преподаватели (формат)

Деканатът на факултета провежда настоящата анкета с цел да се ориентира в приоритетите и в същината на наболелите за решаване проблеми.

Благодарим предварително на колегите, които споделят своите виждания по изложените теми.

Кои са най-важните препятствия в учебната работа (посочете три най-важни):

1.

2.

3.

Кои са най-важните проблеми в отношенията ви като преподавател със студентите (посочете две най-важни):

1.

2.

Какво затруднява Вашата научноизследователска работа (посочете две най-важни трудности):

1.

2.

Какви са недостатъците на академичната администрация:

А. на факултетно равнище

1.

2.

3.

Б. на общоуниверситетско равнище

1.

2.

3.

Кои действия на деканското ръководство бихте преценили като неуместни:

1.

2.

3.

За мнения, препоръки или критики, които не попадат в горните рубрики, използвайте обратната страна листа.

Leave a Reply