Конкурси (изследвания 2013)

 Конкурси, приемащи заявки

Краен срок: 20 Март, 2013 г.   Подробно в ISONI.

Наименование

Упътване

Научни изследвания 2013/2014

Pravila2013.doc

Млади учени 2013/2014

Pravila2013.doc

Студентски и ученически проекти 2013/2014

Pravila2013.doc

Идеи 2013/2014

Pravila2013.doc

Частично финансиране на научни и творчески форуми 2013/2014

Pravila2013.doc

Допълнителна финансова подкрепа към текущи национални и международни проекти 2013/2014

Pravila2013.doc

 

Във връзка с обявената сесия за проекти от университетския фонд “Научни изследвания”  Деканатът приканва преподавателите от факултета да участват в обявените конкурси.

Разяснения по конкурсите и изискванията ще бъдат направени на информационни срещи, както следва:

  • Вторник, 26 февруари 2013, от 10:30 часа – Деканат, 325 стая
  • Сряда, 27 февруари 2013, от 10:30 часа – Деканат, 325 стая
  • Вторник, 5 март 2013, от 10:30 часа – Деканат, 325 стая

Деканат

 

Comments are closed.