Сигнал за непроведени занятия

 1. Можете да подадете сигнал за непровеждането на занятие (лекция, упражнение, семинар, практика).
 2. (задължително)
 3. Курс
 4. Група
 5. Не се проведе занятието по:
 6. (задължително)
 7. (задължително)
 8. (задължително)
 9. (задължително)
 10. (задължително)
 11. Анонимен сигнал не може да бъде изпратен. Сигнали с неточни данни няма да се разглеждат.
 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАТЕЛЯ
 13. (задължително)
 14. (задължително)
 15. (задължително валиден мейл)
 

Leave a Reply