Промоция 2013

Деканатът на Филологическия факултет определя

16 март 2013 година, 10:45

за дата на официалната промоция за абсолвенти на Филологическия факултет

Спортна зала

Място на събитието: Спортна зала

бул. България 236


Вижте по-голяма карта


Министерството на образованието обясни забавянето на официалното издаване на дипломи със  случаи, когато между университетите и министерството са необходими допълнителни уточнения относно данните за завършващите студенти. Всяко разминаване между подадените от висшите училища данни и регистъра на министерството е свързано с доизясняване, а оттам и със забавяне в издаването на дипломите.
Деканат
дипломирани

Comments are closed.