Следакредитационен контрол (педагогика на обучението по…)

ДОКЛАД – САМООЦЕНКА
осъществените мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение и на академичния състав

НАПРАВЛЕНИЕ 1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…
съгласно чл. 83 ал. 6 от Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация от 03.01.2008 г.

Comments are closed.