Дарик News

220 учени от 16 държави събират Паисиевите четения

3 ноември 2011 07:39

220 учени от 16 държави събират Паисиевите четения

© dariknews.bg/архив

Юбилейната 50-а по ред конференция „Паисиеви четения” се провежда в Пловдив. 220 учени от 16 държави ще обсъждат езиковата динамика в условията на глобализацията, съдбата на хуманитарното знание, реалностите и тенденциите в преподаването на български език, както и актуални подходи и информационни технологии в образователен процес. Организатор на двудневния научен форум е Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Общо 51 образователни институции ще участват в конференцията – 28 чуждестранни и 23 родни висши и средни училища и институти. За сравнение миналата година в научния форум са се включили общо 17 висши училища и институти – 11 български и 6 чуждестранни.

Най-много доклади и тази година ще изнесат домакините от ПУ „Паисий Хилендарски”. Към тях в първата секция „Светлини, сенки, движения на идеи – литературното пространство” със свои изследвания ще се присъединят техни колеги от университети в Турция и Сърбия. Предмет на обсъждане ще бъдат приемането Паисий Хилендарски и неговите последователи в Турция, дейността на българските възрожденци, произведения на български книжовници от 14 и 15 век, както и непроучен архив на Йоаким Груев.

В рамките на „Паисиевите четения” в Балабановата къща в Старинен Пловдив ще се проведе Научен симпозиум на тема: „Образованието по български език и по българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

Официалното откриване на конференцията е от 9,30 часа в Аудитория 6 на Ректората с представяне на „Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2010 г. Веднага след премиерата, в същата зала от 10:00 ч. ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов ще присъди званието на „Доктор хонорис кауза” на трима изтъкнати учени – проф. Манфред Трумер, ст. н. с. II ст. дфн Радосвет Коларов и проф. Руслан Митков.

 

Comments are closed.