Ново: курс online и страница

За преподавателите на факултета:

Как да си направим курс online

Как да си направя собствен професионален сайт

Идеята на деканското ръководство с първата стъпка постепенно да се изграждат интернет базирани курсове, което улеснява преподаването и изпитването.

Втората стъпка има за цел да позволи всеки преподавател индивидуално да структурира професионалната информация за себе си, като управлява изцяло страницата си, включително и нейния дизайн. Тези лични професионални страници ще бъдат свързани с катедрените сайтове, които ще имат формата:

http://complit.slovo.uni-plovdiv.bg (Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание)

Катедрените и други подразделения на факултета (центрове, лаборатории, секции и др.) са посочени на факултетския сайт, откъдето ще са и достъпни.

Leave a Reply