Национална квалификационна рамка

Съвременното образование се основава на ЗНАНИЯ+УМЕНИЯ+КОМПЕТЕНЦИИ

8-те ключови компетенции са:

  1. комуникация на матерен език,
  2. комуникация на чужд език,
  3. базисни компетенции по математика, наука и технологии,
  4. дигитални компетенции,
  5. научаване как да се учи,
  6. междуличностни и граждански компетенции,
  7. предприемачество
  8. изразяване на културата

Филологическият факултет развива системно 1, 2, 5, 6, 8.

Добавя в системата на обучението: 4

Трябва да се обърне с лице към: 3 и 7.

Предприемачеството означава, че образованият хуманитарист не е пасивен търсач на работа, а потенциален създател на работни места чрез иновационни социални дейности, които са икономически по своя характер.

ДАЙТЕ МИ РАБОТА <се трансформира> ДАВАМ РАБОТА НА СЕБЕ СИ И ДРУГИ


Нови изследвания категорично сочат, че повечето от критериите на работодателите при подбор на кадри са в типологията на така наречените soft skills. Тези умения са много дефицитни сред повечето новоназначени.
Недостигът им е характерен за всички новопостъпващи.
В този контекст се вижда, че общообразователните курсове никак не са излишни при търсенето и наемането на работа. Напротив, те са от изключителна важност за работодателите.
Във Филологическия факултет се обърща специално внимание върху изграждането именно на soft skills у студентите.


Comments are closed.