Списък на студентите от факултета – асистенти на чуждестранните Еразъм-студенти

Английски език

Мартина Самарова (e-mail: martina.samarova@abv.bg)

 

Френски език

Стаменка Илиева  (e-mail: stami_star@abv.bg)

Антония Попминчева (e-mail: tonitoo_92@abv.bg)

Никея Куманова (e-mail:  nikea.kumanova@gmail.com)

 

Немски език

Божидара Желязкова (e-mail: bojidara_jelqzkovaa@abv.bg)

Ивелина Велчева (e-mail: ivi_91jun@abv.bg)

Катерина Милева (e-mail: katerina_mileva91@abv.bg)

 

Испански език

Лилия Узунова (e-mail: angel_90f@abv.bg)

Благовест Вълчанов (e-mail:  valchanov@hotmail.fr)

Дилбер Ахмедова (e-mail: dilberahmedova@abv.bg)

 

Полски език

Яница Марова (e-mail: janica_marova@abv.bg)

Росица Петрова (e-mail: rosalia_pld@abv.bg)

 

Гръцки език

Ненко Вангелов (e-mail: nenko_16@abv.bg)

Мирослава Цикалова  (e-mail: mirosslava_nikolaeva@abv.bg)

 

Турски език

Мая Пешлова

Ширин Исмаил

 

Руски език

Ирина Аспарухова

Иван Топалов

Comments are closed.