Анкета за студенти (онлайн)

Деканатът на факултета провежда настоящата анкета
 1. с цел да се ориентира в приоритетите
 2. и в същината на наболелите за решаване проблеми.
 3. Благодарим предварително на колегите,
 4. които споделят своите виждания по изложените теми.
Анкета за студенти от Филологическия факултет
 1. Кои са най-важните препятствия в учебната работа (посочете три най-важни):
 2. Кои са най-важните проблеми в отношенията ви като студент с преподавателите (посочете две най-важни):
 3. Какво затруднява Вашата учебна работа (посочете две най-важни трудности):
 4. Какви са недостатъците на академичната администрация:
 5. А. на факултетно равнище
 6. Б. на общоуниверситетско равнище
 7. Кои действия на академичния състав бихте преценили като неуместни:
 

Comments are closed.