Лингвистичен клуб

Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” е структура към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Създаден е през 2001 г. от студенти в специалността Българска филология, а днес в състава му влизат представители на българската и чуждоезичните филологии. Формацията е студентско-докторантска и много от нейните членове през годините вече са доктори по филология или професионално развили се в хуманитаристиката млади филолози.
Научен ръководител на формацията още от създаването й е доц. д-р Красимира Чакърова, преподавател по съвременен български език в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Към началната страница на клуба

Leave a Reply