Europages

Основни връзки

АИЕСЕК е най-голямата международна, студентска организация в света, в която членуват единствено и само студенти, които всъщност я и управляват. Разпространена в над 100 страни по света, днес вече тя е на 60 години, като в България присъства от 1990 година. Има 7 локални офиса в : УНСС, Свищов, Варна, Технически университет – София, Велико Търново, Пловдив и Благоевград.

Конкурси в Националния научноизследователски фонд

Стипендии за преподаватели

Европейски образователни програми

Структурни фондове и международни образователни програми


Още полезни евровръзки

http://www.evropa.bg/bg/ – страница на Представителството на Европейската комисия в България.

http://www.esn.org/ – Европейска студентска мрежа “Еразъм”

http://www.erasmusworld.com/portal/ – Студентски портал “Еразъм”

http://www.myerasmus.com/ – Европейска мобилност на студенти

http://www.career.bestsofia.org/ – Студентски кариери

http://www.moveonnet.eu/ Европейски форум на университетските офиси за международни отношения

http://www.eutrainingsite.com/ – EU trainings 2007-2013

http://cordis.europa.eu/erawatch/ – Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://www.educationpolicy.eu/ – Европейска мрежа за образователни политики

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/ left_menu/europeintegration/nauric.html– Национален център за академично признаване и мобилност към МОН

http://rectorsbg.zavas.org/ – Съвет на ректорите в РБългария

http://bologna.hrdc.bg/ – Болонски процес в България

http://www.eufunds.bg/ – Структурни фондове на Европейската комисия

Comments are closed.