Деканат

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДЕКАНА

На страницата на новия сайт на факултета


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА

 доц. д-р Красимира Чакърова

Заместник-декан
по студентски въпроси (учебен процес, състояние, вътрешна мобилност, административен статус), учебен отдел, студентски организации, академичен живот, дистанционно обучение

понеделник: 13.00 – 14.00 часа в 339 кабинет

сряда:            13.30 –  14.30 часа в 325 кабинет


ДЕКАНАТЪТ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ЩЕ РАБОТИ САМО В ПРИЕМНИТЕ ЧАСОВЕ  

10.00 – 12.00

УЧЕБЕН ОТДЕЛ   http://studadmin.slovo.uni-plovdiv.bg/

Проф. д-р Иван Чобанов 28.7.2014 понеделник 10-12 ч.
Проф. д-р Иван Чобанов 30.7.2014 сряда 10-12 ч.
Проф. д-р Иван Чобанов 4.8.2014 понеделник 10-12 ч.
Проф. д-р Иван Чобанов 6.8.2014 сряда 10-12 ч.
Доц. д-р Петя Бъркалова 11.8.2014 понеделник 10-12 ч.
Доц. д-р Петя Бъркалова 13.8.2014 сряда 10-12 ч.
Доц. д-р Петя Бъркалова 18.8.2014 понеделник 10-12 ч.
Доц. д-р Петя Бъркалова 20.8.2014 сряда 10-12 ч.
Доц. д-р Надя Чернева 25.8.2014 понеделник 10-12 ч.
Доц. д-р Надя Чернева 27.8.2014 сряда 10-12 ч.
Доц. д-р Красимира Чакърова 1.9.2014 понеделник 10-12 ч.
Доц. д-р Красимира Чакърова 3.9.2014 сряда 10-12 ч.
Доц. д-р Красимира Чакърова 8.9.2014 понеделник 10-12 ч.
Доц. д-р Красимира Чакърова 10.9.2014 сряда 10-12 ч.

Comments are closed.