Марица

220 учени от 16 държави на „Паисиевите четения” на ПУ

Пловдив Деляна Лукова, 02 Ноември 2011; 13:12 Видяна 105 пъти, 0 коментара

220 учени от 16 държави на „Паисиевите четения” на ПУ
Деляна Лукова

Eзиковата динамика в условията на глобализацията, съдбата на хуманитарното знание, реалностите и тенденциите в преподаването на български език, както и актуални подходи и информационни технологии в образователен процес ще обсъждат 220 учени от 16 държави по време на юбилейната конференция „Паисиеви четения” на 3 и 4 ноември. Общо 51 образователни институции ще участват в конференцията, като

ай-много доклади и тази година ще изнесат домакините от ПУ . Към тях в първата секция „Светлини, сенки, движения на идеи – литературното пространство” със свои изследвания ще се присъединят техни колеги от университети в Турция и Сърбия. Предмет на обсъждане ще бъдат приемането Паисий Хилендарски и неговите последователи в Турция, дейността на българските възрожденци, произведения на български книжовници от 14 и 15 век, както и непроучен архив на Йоаким Груев. С актуален доклад за образността и цинизма на езика във филмираната книга на Алек Попов „Мисия Лондон” ще участва Никола Бенин от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Преподавателката от Пловдивския университет Яна Роуланд ще направи сравнение между творчеството на поетите Алфред Тенисън и Гео Милев. „От Испания през Санкт Петербург към Виенския модерн – Херман Бар и неговото руско пътешествие” е темата, с която ще се представи гл. ас. Младен Влашки от Катедра по история на литературата и сравнително литературознание в ПУ.

Езиковата динамика в условията на глобализацията е предмет на втория панел на конференцията. Сред основните акценти в него са езикът на политиците и предизборните кампании в България, Чехия и Хърватия, коментарите в социалните мрежи и начинът на изравяне на медиите в новинарските емисии и рекламата. „За граматическите морфеми в съвременния български език” е темата на научния на труд на проф. Иван Куцаров от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Бившият ректор на висшето училище ще председателства секция „Актуални езикови тенденции. Норми и кодификации”. Колежките му Ваня Зидарова и Райна Петрова ще представят английските и испански заемки в българския език, а Милена Нецова Гергана Петкова – английските фамилни и сръбските женски имена с латински корен.

Comments are closed.