Доклад за промяна на капацитета

ДОКЛАД – САМООЦЕНКА
за изменение на капацитета за обучение на студенти в
професионално направление
2.1 ФИЛОЛОГИЯ

съгласно чл. 83 ал. 6 от Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация от 03.01.2008 г.

Comments are closed.