Sep 24

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25.09.2014 г., 9.00 часа

9 АУДИТОРИЯ – Българска филология (редовно обучение) и Славянска филология

11 СЕМ. ЗАЛА – Българска филология (задочно обучение)

8 АУДИТОРИЯ – Български език и новогръцки език, Български език и история (редовно и задочно обучение)

10 АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и испански език, Български език и турски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение)

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

26.09.2014 г., 9.00 часа

 8 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

10 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, Български и чужд език, Български и история, Актуална българистика)

 9 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

9 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, Български и чужд език, Български и история, Актуална българистика)

Comments are closed.