Разписание, редовно обучение – 2013-2014 (Втори семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Балканистика

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

 

Comments are closed.