Държавен изпит


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност АФ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност БЕАЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност Лингвистика с ИТ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност Приложна лингвистика (английски език  като първи чужд език)

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалности РЕАЕ, АЕФЕ и АЕНЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИСПАНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИСПАНСКИ ЕЗИК като втори чужд език за специалност Лингвистика с ИТ

ИСПАНСКИ ЕЗИК като втори чужд език за специалност Приложна лингвистика

НЕМСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НЕМСКИ ЕЗИК  като първи чужд език за специалност Приложна лингвистика

НЕМСКИ ЕЗИК  като втори чужд език за специалност Приложна лингвистика

НЕМСКИ ЕЗИК  като втори чужд език за специалност Лингвистика с ИТ

НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност Балканистика

НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност БЕНгрЕ

РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (ЧЕШКИ ЕЗИК, ПОЛСКИ ЕЗИК, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК)

ТУРСКИ ЕЗИК за специалност Приложна лингвистика с втори чужд език турски език

ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалност Български език и турски език

ФРЕНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФРЕНСКИ ЕЗИК като първи чужд език за специалност Приложна лингвистика

ФРЕНСКИ ЕЗИК като втори чужд език за специалност Приложна лингвистика и Лингвистика с ИТ

Comments are closed.