Докторанти 2013-2014

Информация за подаване на документи

Повече информация на специализираната страница Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература /Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война/
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици /Сравнителна граматика на славянските езици/
Катедра: Славянски филологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 2 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература /Българска литература след Първата световна война/
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език /Синтаксис/
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература /Възрожденска литература/
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици /Сръбски и хърватски език/
Катедра: Славянски филологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език /Морфология/
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия /Сравнително литературознание/
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език /История на новобългарския книжовен език/
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици /Съвременен испански език – лексикология на съвременния испански език/
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература /Българска литература след Първата световна война/
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа,Америка, Африка, Азия и Австралия /Сръбска, хърватска и словенска литература/
Катедра: Славянски филологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература /Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война/
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)
Докторант-редовен – 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици /Съвременен френски език – компютърна лингвистика/
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 83/24.09.2013 г.)

Comments are closed.